F
L
E
I
S
C
H
M
A
N
N


Google Maps API

Gyorsan felteszem 1 térképre, hogy én merre jártam eddig a világban:

Ahhoz, hogy ezt meg tudjam csinálni kell 1 Google Maps API kulcs, amit itt lehet szerezni: https://console.cloud.google.com/ és itt 1 kis segítség, hogy pontosan hol lehet ezt (Google Maps Platform - Geo-location APIs, Maps JavaScript API) bekapcsolni és kulcsot generálni:

és utána akár ezzel a linkkel vársonként egyenként:

http://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?address=Moh%C3%A1cs&sensor=false&key="Insert your own API key"

vagy akár R-ben ezekkel a parancsokkal:

r
> install.packages('ggmap')
> library(ggmap) 
> geocode("Mohács")

vagy2 perl-ben ezeknek a perl moduloknak a telepítése után:

sudo cpan i Mozilla::CA
sudo cpan i Geo::Coder::Google

ezzel a rövid kis szkripttel akár egy fájlból olvasva a vársok nevét, le lehet gyártani egy tömböt a koordinátákkal. Én ezt használtam:

#!/usr/bin/perl

# geocode.pl
#
# Designed by _flex
# Written by _flex from FleXoft.
#  (gyorgy@fleischmann.hu)
#
# v1.00, 2018.10.01. Budapest, FleXoft
#  Rls: first release
#
# Requirements:
# -------------
#
#	sudo cpan i Mozilla::CA
#	sudo cpan i Geo::Coder::Google
#
# Documentation:
# --------------
#
#	Tested on:
#		This is perl 5, version 18, subversion 2 (v5.18.2) built for darwin-thread-multi-2level
#    Geo::Coder::Google	0.19
#		Geo::Coder::Google::V2	0.19
#		Geo::Coder::Google::V3	0.19 
#
# TODO:
# -----
#

use strict;
use warnings;
use utf8;

print " ______ _______ _____ _______ _____  ______ _______  _____\n";
print " | ____ |______ |   | |    |   | |   \ |______  |_____] |\n";
print " |_____| |______ |_____| |_____ |_____| |_____/ |______ . |    |_____\n";
print "\n";

use Geo::Coder::Google;
my $geocoder = Geo::Coder::Google->new( apiver => 3, key => "Insert your own API key", sensor => "false" );

open( FH, "<cities.txt" ) || die "Cannot open file: $!";
while ( <FH> ) {
	chomp;
	next if ( /^(\s)*$/ or /^#.*/ );

	my $city = $_;
	my $location = $geocoder->geocode( location => "$city" );

	print '[ "'."$city".'", '.$location->{geometry}{location}{lat}.", ".$location->{geometry}{location}{lng}." ],\n";
}

Github link: https://github.com/FleXoft/geocode.pl

Ha már megvagyunk a városok koordinátáinak összegyűjtésével, akkor már csak a Google Maps JavaScript API-ját kel meghívni ezekkel. További részletek találhatóak itt magában a HTML forrásban…


Nincs jog fenntartva -= FLEISCHMANN =- No rights reserved