F
L
E
I
S
C
H
M
A
N
N


J. R. dos Santos - AZ ISTENI FORMULA (1nek jó)

A TÖRTÉNET
Princeton, 1951 tavasza. A város eldugott kis utcájában elrejtõzve egy titokzatos férfi figyeli a környéket. Épp egy autó érkezik rendõrségi kísérettel, és egy nem túl feltûnõ ház elõtt áll meg. A kocsiból õsz hajú idõs férfi száll ki, egy hasonló korú ember lép hozzá, és melegen üdvözli. Az árnyékból figyelõ alak a CIA embere. Munkatársa a közelében rögzíti a ház körül zajló eseményeket, a beszélgetést, amely a nemrég érkezett izraeli miniszterelnök, David Ben-Gurion és a világhírû tudós, Albert Einstein között zajlik.

A téma a nukleáris fegyverkezés és Isten létezése. A híres kódfejtõ, a kriptoanalízis szakértõje, Tomás Noronha történész a kairói Egyiptomi Múzeum elõtt várakozik, amikor hozzálép egy vonzó, sötét hajú nõ, és ebédre hívja a muszlim negyedbe. A hölgy iráni, a neve Ariana Pakravan. Ebéd közben a titokzatos idegen megbízza Tomást egy kriptogram megfejtésével. A rejtjeles szöveget tartalmazó dokumentumot Teheránban õrzik. A dokumentumról kiderül, hogy Albert Einstein kézirata, és annyira rendkívüli, hogy megfejtése valószínûleg az egész világot lázba hozza. A kézirat címe: Die Gottesformel.

Az isteni formula. Mielõtt Tomás Teheránba indulna, a lisszaboni amerikai kulturális attasé megbeszélésre hívja az amerikai követségre. Ott a tudós egy CIA-alkalmazottal találkozik, aki figyelmezteti, hogy a szóban forgó Einstein-kézirat tulajdonképpen egy könnyedén elõállítható atombomba „receptje”, amelyet sok évvel korábban az izraeli miniszterelnök rendelt meg a tudóstól. Szeretnék megakadályozni, hogy Irán atomfegyvert állítson elõ. Tomást bízzák meg a feladattal, hogy az irániakkal együttmûködve kiderítse a kézirat pontos tartalmát.

Miután Teheránba érkezik, Tomás felfedezi, hogy a németül írt kézirat talányok sokaságát rejti. Az elsõ egy különös, komor hangulatú négysoros vers:

Terra if fin
De terrors tight
Sabbath fore
Christ nite

Tovább elemezve a kéziratot Tomás rádöbben, hogy Einstein mûve sokkal mélyebb tartalmakat rejthet, mint amirõl a megbízása szól. A lassan körvonalazódó megoldás minden képzeletét felülmúlja. Einstein utolsó üzenetének rejtélye nemcsak õt sodorja veszélybe, de az egész emberiséget is nukleáris válsággal fenyegetheti.
A földkerekség legnagyobb rejtélyének megfejtésére bukkant.
Isten létezésének tudományos bizonyítékára.

Az isteni formula a végsõ igazság keresésérõl szóló lebilincselõ történet, melynek során Tomás és Ariana kalandos utazásra hívja az olvasót Kairótól Lhászáig, Princetontól Teheránig, Coimbrától Sigacéig.

A regényben az izgalmas szellemi útkeresés során tudomány és vallás, Einstein és Isten misztikus találkozásának lehetünk tanúi. A cselekmény csúcspontja az univerzum legrejtélyesebb és legnehezebben felfogható titkának megfejtése.
José Rodrigues dos Santos a fizika, kozmológia és matematika legújabb tudományos eredményeit, felfedezéseit elénk tárva meglepetésekkel teli, lenyûgözõ utazásra hív. Vissza az idõk kezdetéhez, az univerzum keletkezéséhez, az élet lényegéhez.
A szerzõ könnyed stílusban, közérthetõen tárja fel elõttünk az õsi keresztény, zsidó, hindu, buddhista és taoista szövegekbe kódolt tudományos alaptételeket.
És végül, de nem utolsósorban olyan tudományos elméletek lényegét ismerhetjük meg könnyedén és szórakoztatóan, mint a relativitáselmélet, a kvantummechanika, a káoszelmélet, a nemteljességi tétel, a termodinamika második alaptétele vagy az antropikus elv.

Az isteni formula.

A nagy kaland csak most kezdõdik.

Kossuth Kiadó zRt.

Minta [.PDF]
Interjú [.PDF]


Nincs jog fenntartva -= FLEISCHMANN =- No rights reserved